Privacy Policy

Dit is de privacyverklaring van Toy Trend (hierna: “Toy Trend”). Via de website www.toytrend.nl, via (win)acties en via andere diensten van Toy Trend verzamelt Toy Trend jouw persoonsgegevens c.q. informatie over jou (hierna: “persoonsgegevens”).

Deze privacyverklaring is daarop van toepassing. De verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens is Toy Trend, gevestigd aan de Theresiastraat 280, 2593AX Den Haag. Wij vinden het belangrijk dat zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Bij de verwerking van jouw persoonsgegevens houden wij ons dan ook aan de eisen die de toepasselijke privacywet- en regelgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij: duidelijk vermelden welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden. Dat doen wij via deze privacyverklaring; proberen de verzameling van jouw persoonsgegevens te beperken tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden; jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist; passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken; jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het specifieke doel waarvoor we jouw persoonsgegevens hebben verkregen; jouw rechten om jouw persoonsgegevens op aanvraag in te zien, te rectificeren, te verwijderen, te beperken en/of over te dragen (portabiliteit) respecteren. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij van je verwerken en met welk doel dit gebeurt. Wij raden je aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

1. Hoe verzamelen we jouw persoonsgegevens?

Bij het gebruik van onze website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens worden op verschillende manieren door ons verzameld: Plaatsen van een bestelling: via onze website kun je producten bestellen, waarbij wij je vragen om enkele persoonsgegevens aan ons te verstrekken om de bestelling uit te voeren en de bestelde producten aan je af te leveren; Aanmaken account: daarnaast kun je een account aanmaken op onze website, om inzicht in jouw bestellingen te verkrijgen en verlanglijstjes bij te houden; Inschrijving nieuwsbrief: als je hebt aangegeven dat je onze nieuwsbrief wilt ontvangen, worden bepaalde persoonsgegevens verwerkt om jou de nieuwsbrief te kunnen toesturen en het gebruik van de nieuwsbrief te analyseren; Contact opnemen: je kunt ons benaderen met vragen en/of klachten per post, e-mail of telefoon. In dat geval zullen we contact met je opnemen om jouw vraag of klacht te behandelen; Deelname winacties/prijsvragen/klantonderzoek: als je deelneemt aan acties en/of prijsvragen, verwerken wij de persoonsgegevens die je hierbij aan ons verstrekt. Hetzelfde geldt als je deelneemt aan een markt- of klantonderzoek; Review: als je op de website een review schrijft over een product dat je via onze website hebt gekocht heb je de mogelijkheid om deze review te voorzien van jouw naam; Social media: als je ons benadert via onze social media kanalen (zoals Facebook, Twitter en Pinterest), verwerken we bepaalde persoonsgegevens wanneer je bijvoorbeeld contact met ons opneemt om vragen te stellen; Gebruik/bezoek website: bij het surfen op onze website wordt technische informatie over jouw apparaat verkregen (bijvoorbeeld het IP-adres) en jouw bezoekgedrag op de website. We ontvangen deze informatie door cookies die op onze website zijn geplaatst (zie hiervoor ook hoofdstuk 5 en onze Cookieverklaring). Het is mogelijk om jouw favoriete artikelen of nieuwsberichten uit ons online magazine te delen via jouw social media pagina’s. In dat geval verwerken wij jouw persoonsgegevens niet, maar maken wij het enkel mogelijk dat jij het artikel online kunt delen. De aanbieders van de betreffende social media platformen verwerken bij het delen van onze nieuwsberichten/producten wel bepaalde persoonsgegevens van je. We raden je daarom aan om het privacybeleid van deze platformen goed door te nemen.

2. Welke persoonsgegevens verwerken we?

Wanneer je gebruik maakt van onze website, kunnen wij de volgende gegevens van jou verwerken: Naam en contactgegevens: voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer; Demografische gegevens: geslacht, geboortedatum, land regio, plaatsnaam; Inschrijving nieuwsbrief: als je hebt aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen, worden bepaalde persoonsgegevens verwerkt om jou de nieuwsbrief te kunnen toesturen en het gebruik van de nieuwsbrief te analyseren; Communicatiegegevens: technische gegevens van de apparatuur die jij gebruikt om de website te bezoeken (bijvoorbeeld van jouw smartphone/laptop/tablet of een kiosk uit de winkel), zoals IP-adres, MAC-adres, gebruikte browser, taalinstellingen, besturingssysteem, service provider, type apparaat; Technische gegevens: je surfgedrag op de website, waaronder muis- en klikgedrag en de duur en tijd van jouw bezoek op onze website en ten aanzien van de nieuwsbrieven of je deze hebt ontvangen, geopend en of je vanuit de nieuwsbrief hebt doorgeklikt naar de website; Financiële gegevens: betaalgegevens met betrekking tot een gedane aankoop via de website; Account- en bestelgegevens: als je gebruik maakt van een account verwerken we de inloggegevens van jouw account. Ook – te raadplegen via jouw account – wordt je aankoopgeschiedenis verwerkt.

3. Voor welke doeleinden verwerken we jouw persoonsgegevens?

De hierboven in hoofdstuk 2 genoemde persoonsgegevens gebruiken we voor de volgende doeleinden: om jou de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via onze website en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website; om jouw bestelling te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan; om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch; om jouw gegevens te verwerken voor deelname aan prijsvragen en andere acties, zodat we je kunnen bereiken wanneer je iets gewonnen hebt; om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post (zie ook hoofdstuk 7 ‘Nieuwsbrief Toy Trend’); om jou gepersonaliseerde advertenties (zie hiervoor ook de Google cookie policy), nieuwsbrieven en andere content aan te bieden op de website van toytrend.nl en websites van derden op basis van jouw interesses en jouw (online) aankoopgeschiedenis (zie ook hoofdstuk 9 ‘Profilering’); om (op individueel niveau) onze website, winkels, assortiment en onze dienstverlening zowel in de winkel als online te verbeteren. Dit doen wij op basis van: jouw voorkeuren, uitgevoerde markt- en klantonderzoeken en het gebruik van onze website door bezoekers.

4. Op basis van welke grondslagen verwerken we jouw persoonsgegevens?

De verwerking van jouw persoonsgegevens is gebaseerd op verschillende grondslagen. Hieronder lichten we per type verwerking toe op basis van welke grondslag dit gebeurt: De in hoofdstuk 2 genoemde persoonsgegevens worden voor de doeleinden zoals in hoofdstuk 3 (onder punt 1 t/m 5) door ons verwerkt omdat dit noodzakelijk is om de diensten die je van ons afneemt uit te voeren. Dit is bijvoorbeeld het gebruik van onze website, maar ook het doen van een bestelling op onze website en het gebruikmaken van onze klantenservice. De in hoofdstuk 2 genoemde persoonsgegevens worden voor de doeleinden zoals in hoofdstuk 3 (onder 6 en 7) door ons verwerkt op basis van de van jou verkregen toestemming. Voorafgaand aan de verwerking van jouw persoonsgegevens vragen we toestemming voor het versturen van deze berichten waarbij bepaalde persoonsgegevens van je worden verwerkt. Wij kunnen je ook na een aankoop via e-mail op de hoogte houden van gelijksoortige producten en diensten, tenzij je bij je aankoop hebt aangegeven dat je daar geen prijs op stelt. Je hebt het recht om je op elk gewenst moment af te melden voor de ontvangst van deze informatie. De in hoofdstuk 2 genoemde persoonsgegevens worden voor de doeleinden zoals in hoofdstuk 3 (onder 8) door ons verwerkt omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen.

5. Cookies

Op onze website maken wij gebruiken van cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat wordt opgeslagen op je computer. Cookies op zich kunnen geen individuele gebruiker identificeren, maar slechts de computer of het mobiele apparaat dat u gebruikt door een willekeurig gegenereerde identificatiemarkering. Zie onze cookieverklaring voor meer informatie over ons gebruik van cookies.

6. Bewaartermijnen

Webshop Account
De zichtbare persoonsgegevens die zijn opgeslagen in jouw account op toytrend.nl worden bewaard totdat je besluit het account te verwijderen. Jouw bestelhistorie op toytrend.nl wordt tot maximaal 3 jaar na jouw laatste bestelling bewaard, zodat je deze via jouw account kunt inzien, met uitzondering van de gegevens die wij volgens een wettelijke bewaartermijn langer dienen te bewaren, bijvoorbeeld de persoonsgegevens zoals deze op de facturen vermeld staan. Als je 3 jaar geen gebruik hebt gemaakt van je account, dan zullen wij je vragen of je je account wilt behouden. Als je, ook na een reminder, niet aangeeft je account te willen behouden, verwijderen wij je account. Jouw bestelhistorie en andere persoonsgegevens die in het kader van profilering (zie hoofdstuk 9) over jou zijn verzameld zullen 2 jaar na jouw laatste aankoop via toytrend.nl in ieder geval niet meer voor marketingdoeleinden worden gebruikt, afgezien van jouw eventuele inschrijving voor het ontvangen van de nieuwsbrief en van commerciële mailings van Toy Trend.

Aankoop zonder webshop account
Als je een aankoop doet zonder in te loggen, hanteren wij een bewaartermijn van maximaal 3 jaar na aankoop om eventuele serviceverzoeken nog te kunnen behandelen.

Nieuwsbrief
Als je je hebt opgegeven voor de nieuwsbrief of andere commerciële mailings van Toy Trend, bewaren wij jouw gegevens om de nieuwsbrief en andere mailings te versturen totdat jij je afmeldt voor deze mailings. Als je je niet expliciet hebt opgegeven voor de nieuwsbrief of andere commerciële mailings, maar je deze berichten ontvangt omdat je klant bent van Toy Trend (de zogenaamde softe opt-in), bewaren wij jouw gegevens om deze mailings te kunnen sturen tot uiterlijk 2 jaar na jouw laatste aankoop. Als je 2 jaar geen aankoop hebt gedaan, zullen wij je een mail sturen met de vraag of je de mailings van Toy Trend wilt blijven ontvangen. Als je, ook na een reminder, niet aangeeft dat je de mailings van Toy Trend wilt blijven ontvangen, zullen wij je gegevens verwijderen.

Reviews
Persoonsgegevens die in het kader van een review over een product worden verwerkt, worden net zo lang bewaard als dat het product, waarop de review betrekking heeft, bij ons in het assortiment zit. Persoonsgegevens die in het kader van een review over een product van een externe verkoper worden verwerkt, worden net zo lang bewaard als dat de externe verkoper actief is op onze marktplaats.

Klantenservice
Persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van het beantwoorden van vragen of het oplossen van klachten worden maximaal 18 maanden nadat de vraag of de klacht is opgelost bewaard.

Klanttevredenheid
Als u meedoet aan een klanttevredenheidsonderzoek, worden de door u verstrekte gegevens door ons maximaal 24 maanden bewaard.

Winacties en prijsvragen
Persoonsgegevens die in verband met jouw deelname aan winacties of prijsvragen worden verwerkt worden maximaal 2 jaar bewaard, met uitzondering van gegevens die wij volgens een wettelijke bewaartermijn langer dienen te bewaren, bijvoorbeeld in verband met de kansspelbelasting.

Cookies
Bekijk de cookieverklaring voor de specifieke bewaartermijnen van de verschillende cookies die op de website worden gebruikt.

Cameratoezicht
Wij bewaren camerabeelden maximaal vier (4) weken, tenzij een langere termijn noodzakelijk is voor de afhandeling van een incident.

Overig
In het algemeen worden jouw gegevens niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doeleinde waarvoor zij zijn verzameld of worden verwerkt. Als je vragen hebt over het bewaartermijnenbeleid van Toy Trend, dan kun je contact opnemen door een e-mail te sturen naar privacy@toytrend.nl.

7. Nieuwsbrief Toy Trend

Wij kunnen, indien jij hiervoor toestemming hebt gegeven, per e-mail onze nieuwsbrief en andere gepersonaliseerde, commerciële berichten toesturen. Je kunt alleen toestemming geven hiervoor als je 16 jaar of ouder bent. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen mocht je geen interesse meer hebben in onze nieuwsbrief. Tevens kun je je in jouw account afmelden voor de nieuwsbrief. Wij kunnen je ook na een aankoop via e-mail op de hoogte houden van gelijksoortige producten en diensten, tenzij je bij je aankoop hebt aangegeven dat je daar geen prijs op stelt. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen mocht je geen interesse meer hebben in onze nieuwsbrief. Tevens kun je je in jouw account afmelden voor de nieuwsbrief.

8. Verstrekking aan derden

Wij kunnen gebruik maken van diensten van derden om je gegevens te verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring, bijvoorbeeld technische dienstverleners en bezorgdiensten. Deze partijen treden daarbij op als verwerker voor Toy Trend. Wij zorgen ervoor dat deze verwerkers voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Toy Trend sluit met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst waarin onder meer is opgenomen dat zij de persoonsgegevens alleen verwerken in opdracht en conform instructie van Toy Trend. De door jou verstrekte gegevens worden aan derde partijen doorgegeven, als dit noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten, of aangevraagde diensten. Zo kan het nodig zijn om jouw naam, adres, telefoonnummer en emailadres door te geven aan een externe verkoper, indien het door jou bestelde product niet direct door ons wordt geleverd, maar door een externe verkoper die het product enkel aanbiedt via onze website. Zo kan het product bij jou thuis worden geleverd door de externe verkoper. Als een product wordt geleverd door een externe verkoper dan wordt dit aangegeven op de website. Deze externe verkopers gebruiken jouw gegevens niet voor andere doeleinden dan het afhandelen van jouw bestelling. Als wij persoonsgegevens voor het hierboven beschreven doel aan externe verkopers ter beschikking stellen, zijn Toy Trend en de externe verkoper gezamenlijk aan te merken als verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens. Daarnaast geven wij bijvoorbeeld jouw adresgegevens door aan Parcel om jouw bestelling te kunnen bezorgen. Als je meedoet aan een prijsvraag of actie en je hebt een prijs gewonnen, dan kan Toy Trend je contactgegevens sturen aan de partner die de prijs ter beschikking stelt zodat deze partner de prijs kan toesturen. Verder verstrekken wij de door jou verstrekte gegevens alleen aan derde partijen als jij daar voorafgaande toestemming voor hebt gegeven (je kunt hiervoor alleen toestemming geven als je 16 jaar of ouder bent) of als wij daartoe wettelijk verplicht zijn, wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak en/of als wij het noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen belangen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Klarna
Om de betaalmethode van Klarna aan te bieden, kunnen we bij het afrekenen jouw persoonlijke gegevens in de vorm van contact- en bestelgegevens aan Klarna doorgeven, zodat Klarna kan beoordelen of je in aanmerking komt voor hun betalingsmethoden en deze betalingsmethoden op jou kunnen afstemmen. Jouw overgedragen persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met Klarna’s eigen privacyverklaring. Bekijk hier de privacyverklaring van Klarna. Integratie van de Trusted Shops Trustbadge / andere widgets Trusted Shops widgets zijn op deze website geïntegreerd om Trusted Shops diensten (bijv. keurmerk, verzamelde beoordelingen) weer te geven en Trusted Shops producten aan te bieden aan shoppers nadat ze een bestelling hebben geplaatst.. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij een optimale marketing door het mogelijk maken van veilig winkelen in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub f AVG, die zwaarder wegen dan onze belangen. De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops AG, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen (“Trusted Shops”), waarmee wij krachtens art. 26 AVG gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de gegevensbescherming. In het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring informeren wij jou in het onderstaande over de wezenlijke inhoud van de overeenkomst in overeenstemming met artikel 26 lid 2 AVG. In het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid die tussen ons en Trusted Shops AG bestaat, kun je bij vragen over gegevensbescherming en de uitoefening van jouw rechten bij voorkeur contact opnemen met Trusted Shops via de in de informatie over gegevensbescherming vermelde contactmogelijkheden. Desondanks kun je altijd contact opnemen met de verantwoordelijke persoon van jouw keuze. Jouw vraag zal dan, indien nodig, worden doorgegeven aan de andere verantwoordelijke persoon voor een antwoord.

1. Gegevensverwerking bij de integratie van de Trustbadge/andere widgets
De trustbadge wordt geleverd door een Amerikaanse CDN-provider (content delivery network). Een adequaat niveau van gegevensbescherming wordt in elk geval gegarandeerd door een adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie, dat hier kan worden geraadpleegd voor de VS. Serviceproviders uit de VS zijn over het algemeen gecertificeerd onder het EU-VS Data Privacy Framework (DPF). Meer informatie is hier beschikbaar. Wanneer dienstverleners niet zijn gecertificeerd onder het DPF, zijn standaard contractuele clausules afgesloten als een geschikte garantie. . Wanneer de Trustbadge wordt opgeroepen, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat ook jouw IP-adres, de datum en tijd van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de oproep documenteert. Het IP-adres wordt onmiddellijk na het verzamelen anoniem gemaakt, zodat de opgeslagen gegevens niet aan jou persoonlijk kunnen worden toegewezen. De geanonimiseerde gegevens worden met name gebruikt voor statistische doeleinden en voor foutenanalyse.

2. Verwerking van gegevens na voltooiing van de bestelling
Nadat de bestelling is afgerond, heeft de trustbadge toegang tot de bestelinformatie die in jouw eindapparaat is opgeslagen (totaalbedrag van de bestelling, bestelnummer, gekocht product, indien van toepassing) en e-mailadres. Dit is nodig om je de Trusted Shops diensten te kunnen aanbieden en jouw bestelling eventueel automatisch te beveiligen. Daartoe wordt jouw e-mailadres, dat met een cryptologische eenrichtingsfunctie wordt gehasht, aan Trusted Shops doorgegeven. De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 sub f AVG. . Dit dient om te controleren of je al bent aangemeld voor diensten van Trusted Shops en is daarom noodzakelijk voor de behartiging van onze en Trusted Shops’ dwingende gerechtvaardigde belangen bij de telkens aan de specifieke bestelling gekoppelde kopersbescherming en de diensten op het gebied van transactiebeoordeling overeenkomstig art. 6 lid 1 sub f AVG. Indien dit het geval is, vindt verdere verwerking plaats in overeenstemming met de contractuele overeenkomst tussen jou en Trusted Shops. Als je zich nog niet voor de diensten hebt ingeschreven, krijg je vervolgens de gelegenheid om dat voor het eerst te doen. De verdere verwerking na registratie is eveneens afhankelijk van de contractuele overeenkomst met Trusted Shops. Als je je niet registreert, worden alle doorgegeven gegevens automatisch door Trusted Shops gewist en is een persoonlijke referentie niet meer mogelijk. Trusted Shops maakt gebruik van dienstverleners op het gebied van hosting, monitoring en logging. De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 sub f AVG om een probleemloze werking te garanderen. De verwerking kan plaatsvinden in derde landen (VS en Israël). Een passend niveau van gegevensbescherming wordt in elk geval gegarandeerd door een adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie, dat hier kan worden geraadpleegd voor de VS en hier voor Israël. Serviceproviders uit de VS zijn over het algemeen gecertificeerd onder het EU-VS Data Privacy Framework (DPF). Meer informatie is hier beschikbaar. Wanneer dienstverleners niet zijn gecertificeerd onder het DPF, zijn standaard contractuele clausules afgesloten als een geschikte garantie.

Algemene voorwaarden
Overeenkomst inzake het gebruik van de Trusted Shops Kopersbescherming . Je kunt bij ons geplaatste bestellingen tot een orderwaarde van 100 euro gratis via de kopersbescherming van Trusted Shops GmbH beveiligen. Daarnaast biedt Trusted Shops tegen betaling bescherming in combinatie met een garantsteller. De Trusted Shops kopersbeschermingsvoorwaarden zijn van toepassing, die je hier kunt vinden, De kopersbescherming wordt afgesloten door te klikken op de dienovereenkomstig aangewezen knop van de zogenaamde Trustcard, die als pop-up verschijnt op de bedankpagina voor de bestelling nadat een bestelling is geplaatst. Als je al geregistreerd bent voor kopersbescherming, wordt jouw bestelling automatisch beschermd (automatische kopersbescherming) zonder dat je op de knop hoeft te klikken. Om je (automatische) kopersbescherming te kunnen bieden, moet de Trustcard toegang hebben tot bestelgegevens die in de cache van jouw browser zijn opgeslagen. Daartoe worden een hashwaarde van jouw e-mailadres, het bestelnummer en het totaalbedrag van jouw bestelling aan Trusted Shops doorgegeven. Als je al geregistreerd bent voor kopersbescherming, is jouw bestelling automatisch beschermd. Indien je nog niet geregistreerd bent voor kopersbescherming, kun je je registreren via de Trustcard zoals hierboven beschreven. Informatie over gegevensbescherming bij Trusted Shops is bijgevoegd bij de hierboven gelinkte Voorwaarden voor kopersbescherming.

9. Profilering

Wij combineren jouw persoonsgegevens uit verschillende bronnen met elkaar, om jou de beste online winkelervaring te kunnen bieden. Dit doen wij door diverse gegevens van jou aan elkaar te koppelen, zoals jouw accountgegevens, jouw aankoopgeschiedenis, de door jou geplaatste reviews, maar ook jouw surfgedrag op onze website op verschillende apparaten, zoals je computer, smartphone of tablet. Het is ook mogelijk dat wij jouw gegevens aanvullen of optimaliseren met gegevens uit openbare bronnen zoals het kadaster of bronnen waarbij jij toestemming hebt gegeven om te gebruiken. We kunnen je dan gerichter benaderen in het geval je hebt aangegeven gepersonaliseerde aanbiedingen te willen ontvangen en we kunnen onze dienstverlening verbeteren door deze beter op de wensen van onze klanten en websitebezoekers te laten aansluiten. Dit doen wij alleen als je hiervoor toestemming hebt gegeven door de optie ‘marketing cookies’ aan te vinken in de cookiebar. Je kunt hier alleen toestemming voor geven als je 16 jaar of ouder bent. Door jouw gegevens te combineren uit verschillende bronnen, kunnen wij gepersonaliseerde aanbiedingen en gepersonaliseerde content tonen op onze website of websites van derden, die aansluiten bij jouw interesses en aankoopgeschiedenis. Ook onze online folder, nieuwsbrief en postmailings kunnen wij op deze manier voor jou personaliseren. Op deze manier kunnen wij betere en gerichtere aanbiedingen doen. Zo wordt er voorkomen dat jij content of aanbiedingen te zien krijgt, die voor jou minder interessant zijn.

10. Sociale Media

Je kunt Toy Trend vinden op verschillende sociale media, zoals Facebook en Instagram. Het is mogelijk dat wij toegang krijgen tot een deel van je profielgegevens als je ons volgt. Dat hangt af van jouw instellingen op deze sociale media. Wij kunnen bijvoorbeeld bijhouden hoe vaak een bepaald item is gedeeld en geliked via sociale media. Op die manier kunnen wij het bereik van dat item analyseren. De grondslag van deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang om onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Wij kunnen ook gebruik maken van bepaalde (marketing)diensten van derden, zoals Facebook. Deze diensten maken het ons mogelijk om ons te richten op een specifieke doelgroep op sociale media. Als voorbeeld noemen we hier Facebook Custom Audiences en Lookalike Audiences. Wij kunnen daarvoor gehashte e-mailadressen verstrekken aan derde partijen, zodat deze partijen gericht personen kan benaderen voor onze marketingacties. Als je niet wilt dat wij je gehashte mailadres verstrekken aan derden, dan kun je je daarvoor afmelden door een mail te sturen aan privacy@toytrend.nl. In sommige gevallen geven wij je de mogelijkheid om via Facebook in te loggen voor bepaalde diensten. Wij verkrijgen dan van Facebook contactinformatie zoals je naam en e-mailadres en mogelijk ook openbare informatie van je profiel. Je ziet bij het inloggen via Facebook welke gegevens wij via Facebook krijgen. Je kunt je voorkeuren instellen via je instellingen in je Facebook-account. Meer informatie over het gebruik van cookies van sociale media vind je in onze cookieverklaring.

12. Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van (persoons)gegevens via websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, om er zeker van te zijn dat ze goed met jouw gegevens omgaan.

13. Beveiliging van jouw gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen ingevoerd om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen het verlies of het onrechtmatig gebruik daarvan. Wij beveiligen onze systemen en applicaties op een niveau dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Wanneer wij jouw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

14. Minderjarigen

Jongeren onder de 16 jaar kunnen niet zelf toestemming geven voor het gebruik van hun persoonsgegevens. Verwerkingen van persoonsgegevens die wij op basis van toestemming uitvoeren (bijvoorbeeld het versturen van de nieuwsbrief) zijn daarom alleen beschikbaar voor personen van 16 jaar of ouder. Dat is op die plekken ook telkens door ons aangegeven. Als ouders of wettelijke vertegenwoordigers van mening zijn dat persoonsgegevens van hun kind onder de 16 jaar ten onrechte zijn verwerkt dan kunnen ze hiervan melding maken of door een e-mail te sturen aan privacy@toytrend.nl.

15. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

16. Doorgifte naar landen buiten de EER

Toy Trend of door Toy Trend ingeschakelde verwerkers zullen jouw persoonsgegevens alleen buiten de EER opslaan of verwerken als dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de EER.

17. Jouw rechten met betrekking tot je persoonsgegevens

Account
In het geval je gebruik maakt van een gepersonaliseerd account, kunnen bepaalde persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt, door jou worden gewijzigd via jouw account. Wanneer je niet in het bezit bent van een account en toch graag jouw persoonsgegevens in wilt zien, deze wilt laten rectificeren, verwijderen, beperken of overdragen (portabiliteit) dan kan je contact opnemen met ons via privacy@toytrend.nl. Zie hieronder voor een nadere omschrijving van je rechten. Inzage en rectificatie/correctie Je kunt via privacy@toytrend.nl een overzicht opvragen van al je persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. Via hetzelfde mailadres kun je een verzoek doen tot wijziging of correctie van je gegevens. Toy Trend zal op deze verzoeken zo snel mogelijk, maar in ieder geval uiterlijk binnen een maand, reageren, tenzij verlenging van deze termijn gerechtvaardigd is op grond van de wet.

Bezwaar
Je kunt altijd bezwaar maken tegen gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing en/of (verdere) ontvangst van marketinginformatie via privacy@toytrend.nl. De e-mails die Toy Trend verstuurt bevatten allemaal een afmeldmogelijkheid. Als je je via deze mogelijkheid afmeldt, zul je dat soort berichten niet meer ontvangen. Voor informatieberichten kun je je niet afmelden.

Verwijdering
Als je wilt dat Toy Trend je persoonsgegevens en/of je account verwijdert, kun je daarom verzoeken door een e-mail sturen naar privacy@toytrend.nl. Het is mogelijk dat enkele persoonsgegevens na een dergelijk verzoek om verwijdering door ons worden bewaard, bijvoorbeeld omdat dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van geplaatste bestellingen of als er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens te bewaren.

Beperking verwerking
Als je gegronde redenen hebt om een beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te vragen, bijvoorbeeld omdat je de juistheid van de persoonsgegevens die Toy Trend verwerkt, betwist, of omdat je bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking van persoonsgegevens door Toy Trend, kun je hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar privacy@toytrend.nl.

Gegevensoverdraagbaarheid
Als de verwerking van je persoonsgegevens door Toy Trend gebaseerd is op je toestemming en via geautomatiseerde procedures wordt verricht, heb je het recht om te verzoeken dat de betreffende persoonsgegevens die je aan Toy Trend hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te ontvangen. Je kunt je verzoek indienen door je verzoek te richten aan privacy@toytrend.nl.

Intrekken toestemming
Als een verwerking van je persoonsgegevens is gebaseerd op je (uitdrukkelijke) toestemming, heb je altijd het recht om deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. Je kunt je toestemming intrekken door een e-mail te sturen aan privacy@toytrend.nl.

18. Klacht Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

19. Contact

Als je vragen of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring, horen wij dat graag. Je kunt hiertoe een mail sturen aan privacy@toytrend.nl. Je kunt ook contact opnemen met onze Klantenservice onder vermelding van ‘privacy’:

Afdeling Klantenservice
Theresiastraat 280
2593 AX Den Haag
Telefoonnummer 070-3473120

Dichtbij Mijn Wagen
Dichtbij Verlanglijst
Dichtbij Recent bekeken
Vergelijk Producten (0 Producten)
Vergelijk Product
Vergelijk Product
Vergelijk Product
Vergelijk Product
Dichtbij
Categorieën
Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Natuurlijk doen we onze naam eer aan en voegen we het hele jaar door de nieuwste Speelgoed Trend toe aan onze site. Ook organiseren we leuke winacties, zijn we te vinden op allerlei leuke evenementen en vragen we regelmatig mensen voor een review van 1 van onze producten.

 

Vind jij het leuk om hiervan op de hoogte te blijven? Geef je dan hieronder op voor onze e-mail nieuwsbrief. We versturen maximaal 2 nieuwsbrieven per maand dus gaan je niet nodeloos lastig vallen!